Par mums

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtas labi. Pūcīte ir vieta, kur bērns jūtas labi.

Pūcītes filozofija

Jau astoto gadu savus jaunos audzēkņus gaidām privātājā pirmsskolas izglītības iestādē "PŪCĪTE" - Raunas ielā 32.

MŪSU MĒRĶIS - Pilnveidot bērnu, kā personību ar savu un savas tautas vērtību apziņu. Drošs, pārliecināts, mīlēts, aktīvs, radošs un krietns mazais Cilvēks. 

MŪSU DEVĪZE - JŪTIES KĀ MĀJĀS! Mājās ir labi un vienmēr gribas atgriezties. Mājas sajūta ir tā, kas ļauj mazulim veiksmīgi īsā laikā adaptēties, ātrāk pārvarot bailes no jaunas vietas, kurā ilgāks laiks jāpavada bez vecākiem. Mājas vide rada drošības sajūtu un vēlmi  iepazīt sevi, citus bērnus un apgūt visu jauno. 

MŪSU UZDEVUMS - Stiprināt bērna patstāvību caur ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. 

MŪSU PAMATI - Latviešu nacionālā kultūra, latviskā dzīvesziņa un pasaules skatījums - kur bērni visu apgūst caur spēli un praktisku darbošanos, pakāpenisku pasaules iepazīšanu kopā ar pieaugušo, klausīšanos un atveidošanu, radošumu un otra Cilvēka, kā personības respektēšanu. Iepazīsim pasauli caur latvisko gadskārtu ciklu, caur pasakām, caur savas zemes skaņu, garšu, krāsu un smaržu, lai vēlāk redzētu pārējo pasauli jau daudz sagatavotāki un pasaule novērtētu mūs.

2016./2017 mācību gadā sporta dejas turpina vadīt Ligita Rihtere „Rihtera deju skolas" vadītāja.  Angļu valodas nodarbības, ko vada Esperanza Lucia Higuera Garzon , Spāņu valodas centrs un logopēdiskās nodarbības Ingūnās Panderes vadībā.

PPII „PŪCĪTE" gaida Jūsu mazuli vecumā no 1 gada vecuma līdz 6 gadiem.
 

Personāls

PPII „PŪCĪTEI" ir licencēta Pirmsskolas izglītības programma un apstiprināts metodiskais plāns ,kurš ir pielāgots katra bērna vecumam un attīstības pakāpei.

Mūsu audzinātājām ir pedagoģiskā izglītība un pieredze. Neaizstājamas  audzinātāju un bērnu palīgi ikdienas darbos  ir mīļās un gādīgās auklītes, kas līdzdarbojas ikdienas aktivitātēs. Uz kopīgā sadarbības pamata katra diena Pūcītē mazajam Cilvēkam ir jautra, atraktīva un radoša. 

Mūsu lielākais gandarījums ir bērna prieks un sajūsma par jaunatklāto, paša spēkiem paveikto darbiņu. Prieks, kad bērni no Pūcītes nodarbībām, kaut ko jaunu iemāca arī saviem vecākiem. Mums pašiem tik daudz, kas aizgūstams no savu mazuļu dzīvesprieka! 

Vinnijs Pūks Sivēnam jautāja: “Kas šodien ir par dienu?” Sivēns atbildēja: “Šodiena” Vinnijs nopriecājās: “Šodiena ir mana mīļākā diena!” Katra šodiena kopā ar Pūcēniem ir mana mīļākā diena."

Evija Siliņa , pii pūcīte vadītāja

Mazliet mākslas, mazliet mūzikas, daudz jo daudz radošuma, mīlestības un aizrautības, tā lūk ir zināšanu formula.

Katrīna Dobrāja Pūre , zaļās pūcītes skolotāja

Esmu darbīga, radoša, dzīvespriecīga un mīļa.Bērniem ar mani nebūs garlaicīgi, rotaļās iesim , dziesmas dziedāsim un vēl drusciņ palaidnības darīsim.

Una Beķere, zaļās pūcītes skolotāja palīgs

Man ir tas prieks ar saviem Pūcēniem būt kopā jau sešus gadus un man nav lielāka gandarījuma,ka redzēt ka no maziem un nevarīgiem pūčulēniem viņi izaug par lieliem un zinātkāriem Pūcēniem. Katrs ar savu individualitāti , neatkārtojams. Esmu laimīga par katru dienu ko pavadu kopā ar saviem Pūcēniem , atbildot uz daudzajiem "kāpēc: , kopīgi izzinot pasauli un izdzīvojot visu krāsu emociju gammu. Tikai kopā ar bērniem es redzu cik brīnumaina ir pasaule -piepildīta smaidiem, smiekliem un liekisku kopā būšanas sajūtu. Uz tikšanos Dzeltenās pūcītes grupiņā!

Lana Kalniņa, dzeltenās pūcītes audzinātāja

Mani sauc Dita. Strādāju bērnudārzā Pūcīte par auklīti. Darbs man dod lielu gandarījumu. Darbs ir radošs. Bērniņi mīļi. Kolēģītes draudzīgas. Ir prieks, ka darbs ir manas otrās mājas.

Dita Zemgale, dzeltenās pūcītes auklīte.

Baltajā Pūcītē mazuļi uzsāk savas pirmās bērnudārza gaitas, šis periods nav viegls kā bērniem tā vecākiem, bet ar smaidu, mīlestību un sadarbību rosināsim, lai adaptācija un mazuļu emocionālā , radošā un fiziskā attīstība noritētu veiksmīgi. Darbosimies radoši un interesanti, būsim draudzīgi. Manuprāt, bērnu smaids un prieks ir "lipīgs", jo redzot un dzirdot bērnu prieku ir vēlme priecāties līdzi. Ar apbrīnu lūkojos uz patiesu bērnu prieku par niekiem, un no bērniem esmu iemācījusies priecāties par nieciņiem. Smaidīsimun priecāsimies visu kopā.

Linda Šķēla , baltās pūcītes audzinātāja.

Esmu Kristīne, strādāju bērnudārzā "Pūcīte" par auklīti. Ja darbs rada prieku, tad darbs vairāk ir atpūta, ko Pūcītē var rast.

Kristīne Beķere, baltās pūcītes auklīte.

Grupa

PPII „PŪCĪTĒ" ir 3 grupiņas, kurās bērnu skaits nepārsniedz 12, lai pedagogi spētu veltīt katram bērnam individuālu uzmanību un apmācību.

1,5-2,7 gadi

Baltā Pūcīte

Baltajā Pūcītē nāk bērniņi no pusotra gada vecuma

Lasīt vairāk

3-4 gadi

Dzeltenā Pūcīte

Bērnu vecums Dzeltenajā Pūcītes grupiņā ir sākot no 3 gadu vecuma.

Lasīt vairāk

4-6 gadi

Zaļā Pūcīte

Zaļajā Pūcītes grupiņā rosās bērni vecumā no 4 - 6 gadu vecumam.

Lasīt vairāk

 

 

Ienākot Pūcītē katrs jutīsies kā mājās. Izglītības iestādes prasībām pielāgotās siltās, gaišās un mājīgās telpas gaumīgi iekārtotas bērna labsajūtai un attīstībai.

PPII „PŪCĪTE" nodrošina iespēju apgūt Pirmsskolas izglītības programmu /Licence Nr. V-3433/, dienas režīmu atbilstoši katra bērna vecumam. Tiek nodrošināta kvalitatīva, sabalansēta ēdināšana 3x dienā (brokastis, pusdienas, launags). 2 x dienā slēgtā teritorijā notiek pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, kur blakus smilšu kastei, šūpolēm un slidkalniņam, ir arī bērnu iekopts sakņu dārzs. 

PPII „PŪCĪTE" ir pirmsskolas izglītības iestāde, kas atvērta visu gadu no 8.00. - 18.00 (izņemot brīvdienas un svētku dienas). Piedāvājam iespēju „Pūcīti" apmeklēt arī dažas dienas nedēļā (ne mazāk, kā 10 dienas mēnesī).

 Iepazīsti Pūcīti VAIRĀK