Jaunumi

Katram zvēram ir savi jaunumi, kurus tas uztver labi. Pūcīte bērni uztver visu labo labi.

25. March, 2012

Arī karavīri uzreiz nebija vīri

Respektējot Pūcītes vecāku vēlmi salgalbāt privātumu, vizuālie materiāli par šo notikumu no mājas lapas ir izņemti!

16.martā latviešu leģiona karavīrus godinājām arī Pūcītē!

Karavīri, kurus šajā dienā pieminējām, līdz karam bija vienkārši vīri - tēvi, dēli. Tiem bija ģimenes, kurās auga viņu bērni, mazbērni, brāļi un māsas. Tēvzemei tuvojās ienaidnieks. Tā tēvi un dēli no vīriem kļuva par karavīriem, lai, savas dzīvības upurējot, izglābtu savu vismīļāko, vistuvāko dzīvības. Ne jau naids pret ienaidnieku deva spēku cīņai un spārnus drosmei, bet mīlestība uz savējiem, savu zemi, savu tautu. 

Pieminot un godinot ikvienu, kas cīnījās par to, lai mēs šodien varētu dzīvot savā uz pasaules visskaistākajā zemē Latvijā un runāt uz pasaules visskaistākajā latviešu valodā, 16. marta rītā pie Pūces bērniem ciemojās divi latviešu vīri – Normunds Jērums un Ivo Lembergs no biedrības "Latviešu karavīrs". Viņi bija tērpušies visīstākajos latviešu leģionāru formas tērpos un iepazīstināja bērnus ar visīstākajiem leģionāru kaujas ieročiem, apģērbu, ekipējumu, ikdienas režīmu un karavīru pienākumiem. Kā jau tas maziem puišiem pienākas, to intereses par īstajiem karavīru ieročiem bija ievērojami lielāka par viņiem pašiem. Taču arī šajā dienā pieminētie un godinātie varoņi kādreiz bija tādi pat mazi puišeļi, kas, kariņu spēlējot, šāva lazdu pistolēm un mētājās čiekuru granātām. Puišiem puišu lietas, tiem jāaug par īstiem latviešu vīriem un, ja vajadzēs, par jauno varoņu maiņu. Arī karavīri uzreiz nebija vīri.